Pensioenfonds Thales Nederland

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Thales Nederland! In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw Uniform Pensioen Overzicht wat u jaarlijks ontvangt.

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl vindt u meer informatie over al uw opgebouwde pensioenen inclusief AOW.

Pensioenfonds Thales Nederland

Pensioen is een levendige materie, het komt steeds meer in de belangstelling. Inkomen na het werkzame leven is net zo belangrijk als inkomen tijdens het werkzame leven. We willen op steeds jongere leeftijd weten hoe het er na onze pensionering voorstaat, en eventueel op tijd maatregelen kunnen nemen als er extra voorzieningen nodig zijn.

Iedere fase in het leven roept andere vragen op ten aanzien van het pensioen. Op deze website kunt u waarschijnlijk de meeste informatie vinden die u nodig heeft.

Subscribe to Stichting Pensioenfonds Thales Nederland RSS